Choose language: EnglishFrenchΕλληνικά
Έρευνα       OK

Europedia     About this book

Νίκου Μούση

Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική

Δέκατη τρίτη ενημερωμένη έκδοση: ISBN 978-960-02-2524-2

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

Αθήνα: 2011

Οι πολυάριθμες εκδόσεις του σε διάφορες γλώσσες πιστοποιούν το διεθνές κύρος αυτού του βιβλίου. Η "Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική" είναι το μόνο βιβλίο που δίνει μια σφαιρική εικόνα του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος, και μάλιστα μια νέα εικόνα σε κάθε νέα έκδοση. Με σαφή και συστηματικό τρόπο οδηγεί τον αναγνώστη μέσα στο λαβύρινθο των ευρωπαϊκών πολιτικών. Φωτίζει τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, τους λόγους ύπαρξης των, τους αντικειμενικούς σκοπούς των και τα κεκτημένα των. Παραπέμπει σε ένα πλήθος ακριβών αναφορών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να βρει εύκολα τα αυθεντικά κείμενα του ευρωπαϊκού δικαίου που τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Παρέχει βιβλιογραφικά στοιχεία για περισσότερα από 500 διεθνούς κύρους νέα συγγράμματα για την ΕΕ και άρθρα επιλεγμένα κατά θέματα.

To έργο του Νίκου Μούση είναι μοναδικό στο είδος του από πολλές απόψεις:

  • παρουσιάζει μια πρωτότυπη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής πολυεθνικής ολοκλήρωσης, βασιζόμενη σε εμπειρική ανάλυση της εξέλιξης και της αλληλεπίδρασης των διαφόρων κοινών πολιτικών,

  • αναλύει την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας/Ένωσης (ΕΚ/ΕΕ) κατά τα στάδια της τελωνειακής ένωσης, της κοινής αγοράς, της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και εξηγεί την ανάγκη της πολιτικής ένωσης της Ευρώπης,

  • καλύπτει όλο το φάσμα των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στον κόσμο,

  • αναθεωρείται τακτικά έτσι ώστε να παρακολουθεί τις συνεχείς εξελίξεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και των προγραμμάτων και μέτρων της Ένωσης,

  • χρησιμοποιεί μια διεπιστημονική προσέγγιση για να εξηγήσει τις οικονομικές εκφάνσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των πολιτικών της,

  • παρέχει ακριβή στοιχεία για πάνω από 2.500 νομοθετικές πράξεις και κείμενα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας/Ένωσης, οδηγώντας τον αναγνώστη μέσα στον λαβύρινθο του διαδικτυακού τόπου EUR-Lex της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

  • είναι γραμμένο από κάποιον που γνώρισε "εκ των ένδον" την ευρωπαϊκή πραγματικότητα σαν ανώτερος υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠINAKAΣ ΠEPIEXOMENΩN

Προλεγόμενα

1ο ΜΕΡΟΣ: Συνθήκες, δίκαιο και θεσμοί

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Κεφάλαιο 2: Οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες
Κεφάλαιο 3: Το δίκαιο και τα οικονομικά της Ένωσης
Κεφάλαιο 4: Η δομή και οι λειτουργίες των Ευρωπαϊκών οργάνων

2ο ΜΕΡΟΣ: Τα στάδια της ολοκλήρωσης

Κεφάλαιο 5: Τελωνειακή ένωση
Κεφάλαιο 6: Κοινή αγορά
Κεφάλαιο 7: Οικονομική και νομισματική ένωση
Κεφάλαιο 8: Προς μια πολιτική ένωση

3ο ΜΕΡΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Κεφάλαιο 9: Τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη
Κεφάλαιο 10: Πληροφόρηση, οπτικοακουστικός τομέας και πολιτισμός
Κεφάλαιο 11: Προστασία των καταναλωτών

4ο ΜΕΡΟΣ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Κεφάλαιο 12: Περιφερειακή πολιτική
Κεφάλαιο 13: Κοινωνική πολιτική
Κεφάλαιο 14: Φορολογική πολιτική
Κεφάλαιο 15: Πολιτική ανταγωνισμού
Κεφάλαιο 16: Πολιτική περιβάλλοντος

5ο ΜΕΡΟΣ: ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Κεφάλαιο 17: Βιομηχανική πολιτική και επιχειρήσεις
Κεφάλαιο 18: Πολιτική έρευνας και ανάπτυξης
Κεφάλαιο 19: Ενεργειακή πολιτική
Κεφάλαιο 20: Πολιτική μεταφορών
Κεφάλαιο 21: Γεωργική πολιτική
Κεφάλαιο 22: Αλιευτική πολιτική

6ο ΜΕΡΟΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Κεφάλαιο 23: Εμπορική πολιτική
Κεφάλαιο 24: Πολιτική ενίσχυσης στην ανάπτυξη
Κεφάλαιο 25: Εξωτερικές σχέσεις

Συμπεράσματα: Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και οι προοπτικές της

Ευρετήριο και γλωσσάριοΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΑΣΑΝ ΚΟΛΑΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

"Το ότι υπάρχουν συνεχείς αναθεωρήσεις αυτού του βιβλίου στα αγγλικά και γαλλικά είναι ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτο γιατί προσφέρει στον αναγνώστη ένα πραγματικό Κέρας της Αμάλθειας σε παραπομπές ανεκτίμητης αξίας σε επίσημα κείμενα και πολυάριθμες δευτερεύουσες πηγές", Καθηγήτρια Elizabeth Meehan, Journal of European Integration, XVIII, 1994.

"To βιβλίο Access to European Union είναι ένας πολύτιμος οδηγός που βοηθάει τον αναγνώστη να παρακολουθεί την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αντιλαμβάνεται πως αυτή επηρεάζει τις ζωές των πολιτών της". Sir Leon Brittan, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πρόλογος στην 6η αγγλική έκδοση, 1996.

"Θα ήταν δύσκολο να διανοηθεί κανένας μια καλύτερη αποκρυπτογράφηση του ευρωπαϊκού φαινομένου, με τους μαιάνδρους και τις ιδιοτυπίες του, που απαιτεί ώριμη σκέψη και κρίση, μεγάλη εμπειρία και ιδιαίτερη επιστημονική έρευνα και κατάρτιση για να επιχειρηθεί με επιτυχία". Γεώργιος Αναστασόπουλος, Αντιπρόεδρος τον Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πρόλογος στην 7η ελληνική έκδοση, 1998.

"Συγχαίρω ιδιαίτερα τον συγγραφέα για την προσπάθεια που κατέβαλε προκειμένου να παρουσιάσει με συγκροτημένο και κατανοητό τρόπο ένα σύστημα που μεταβάλλεται διαρκώς", Jose Maria Gil-Robles, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πρόλογος στην 9η αγγλική και γαλλική έκδοση, 1999.

"Το βιβλίο αυτό είναι μια ανεκτίμητη προσφορά σε όποιον θέλει να μάθει περισσότερα για τη φύση και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι τώρα - και όπως μπορεί να εξελιχθεί στο μέλλον", Chris Patten, Επίτροπος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις, Πρόλογος στην 11η αγγλική έκδοση, 2002.

"Πραγματικά θαυμάζω την ευρύτητα, τη βαθύτητα και τη σημασία των θεμάτων που αναλύονται σε αυτό το βιβλίο και πιστεύω ότι είναι μια πολύ χρήσιμη προσφορά, όχι μόνο για τους σπουδαστές και τους ασκημένους στα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και για όποιον πολίτη το διαβάσει", Pat Cox, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πρόλογος στην 12η αγγλική έκδοση και στη 10η ελληνική έκδοση.

Ο μίτος της Αριάδνης στο λαβύρινθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση το βιβλίο του Νίκου Μούση:
Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο, οικονομία, πολιτικές
.Μεταφρασμένο σε 14 γλώσσες


Περί αυτού του βιβλίου

Που πωλείται

Order form

Άλλα βιβλία του ίδιου συγγραφέα

(C) 2011. Powered by Keystone 5 - Upgraded & supported by Yawd web applications & online invoicing services. Original design by Terasoft.