Choose language: EnglishFrenchΕλληνικά
Έρευνα       OK
Καλώς ήρθατε στη Europedia.moussis.eu

Εισαγωγή στην Europedia

Ο Φλαμανδός ζωγράφος Πίτερ Μπρίγκελ ο Πρεσβύτερος έχει απεικονίσει πολύ καλά την έλλειψη ενδιαφέροντος των συγχρόνων για ένα ιστορικό γεγονός που συμβαίνει μπρος στα μάτια τους. Σε ένα πίνακα του 1564 με τον τίτλο «Ο Χριστός φέρων τον Σταυρό», έχει παραστήσει τον Μεσσία σαν μια μικρή φιγούρα που λυγίζει κάτω από τον σταυρό στον δρόμο του Γολγοθά. Κανείς από το πλήθος των Ρωμαίων στρατιωτών και των απλών ανθρώπων που βρίσκονται γύρω του δεν προσέχει το δράμα του. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα σε δύο χωρικούς που διαπληκτίζονται με στρατιώτες στο πρώτο πλάνο του πίνακα. Αυτή η μικροσυμπλοκή είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος του πλήθους και όχι το γεγονός που άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Κανείς δεν μπορεί να λοιδορήσει τους ανθρώπους, οι οποίοι τη στιγμή της Σταύρωσης ασχολούνταν με τις καθημερινές υποθέσεις τους και έστρεφαν την προσοχή τους σε ένα ασήμαντο αλλά θορυβώδες επεισόδιο. Όπως μας δείχνει ο Μπρύγκελ, οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν την εκ των υστέρων γνώση που έχουμε εμείς για την ιστορική σημασία του γεγονότος στο οποίο παρευρίσκονταν.

Έτσι, και οι περισσότεροι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας/Ένωσης (ΕΚ/ΕΕ) δεν συναισθάνονται ότι παρίστανται σε μια εμπειρία, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα αλλάξει και πάλι τον ρουν της ιστορίας. Αυτή η ιστορία χαρακτηρίζεται από τους πολέμους και όλων των ειδών τις αιματηρές μάχες εθνικών, θρησκευτικών και άλλων ομάδων, από τους αγώνες για επικράτηση, για εδάφη, για ιδεώδη (αληθινά ή φανταστικά) ή έστω για την επιβίωση ενός έθνους ή μιας ομάδας που απειλείται από άλλα έθνη ή ομάδες. Το εξαιρετικό γεγονός που συμβαίνει μπρος στα μάτια μας είναι η εξηκονταετής εμπειρία ειρηνικής και εθελούσιας ενοποίησης διαφορετικών και άλλοτε εχθρικών λαών. Η εμπειρία αυτή είναι μοναδική λόγω του στόχου της: να θεμελιώσει μια όλο και πιο στενή σχέση μεταξύ προηγουμένως ανταγωνιστικών λαών. Mοναδική είναι επίσης λόγω των θεσμών της, οι οποίοι δεν έχουν αντίστοιχους σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Mοναδική είναι τέλος λόγω των επιτευγμάτων της. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας διάφορα έθνη συνεργάστηκαν μεταξύ τους τόσο έντονα, διαμόρφωσαν τόσες κοινές πολιτικές και προσέγγισαν, τόσο σύντομα, οικονομικές καταστάσεις και τρόπους ζωής τόσο διάφορους.

Όμως, η εμπειρία αυτή δεν είναι συναρπαστική. Καλύπτεται από βαρετές διαπραγματεύσεις μεταξύ περίπλοκων θεσμών που χρησιμοποιούν μια γλώσσα ακατάληπτη για τον απλό πολίτη. Παραδόξως, δεν είναι η έλλειψη αλλά η πληθώρα των πληροφοριών αυτή που κρύβει τον Ευρωπαϊκό ορίζοντα. Η πληροφόρηση για τις εργασίες των Ευρωπαϊκών θεσμών είναι άφθονη και ευπρόσιτη στους πολίτες που την ζητούν, ιδίως σε ηλεκτρονική μορφή [βλ. το τμήμα 10.1.1]. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι πολίτες δεν ζητούν ούτε πρόκειται ποτέ να ζητήσουν πληροφορίες για ένα πείραμα, το οποίο θεωρούν σαν πολύ περίπλοκο και απομακρυσμένο από τα καθημερινά προβλήματα και ενδιαφέροντα τους. Από τη σκοπιά τους, πολλά μαζικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν καθημερινά νέα για πολιτικές, νόμους, προγράμματα και εσωτερικές και εξωτερικές συσκέψεις και διαφωνίες. Όμως, αυτές οι ειδήσεις των ΜΜΕ είναι για τους περισσότερους πολίτες σαν τα φύλλα ενός δέντρου που κρύβουν το δάσος. Τα καθημερινά νέα είναι εφήμερα και λίγο ενδιαφέροντα όπως τα φύλλα ενός δάσους. Από την άλλη πλευρά, το πυκνό δάσος των Ευρωπαϊκών θεσμών, πολιτικών και νόμων, το οποίο παράγει το πολιτικό και οικονομικό οξυγόνο με το οποίο ζουν οι μικρές και μικρομέγαλες Ευρωπαϊκές χώρες, είναι σκοτεινό και τρομακτικό, για κάποιον που δεν διαθέτει ένα χάρτη που να τον διευκολύνει να το διασχίσει.

Ο στόχος της Europedia και του βιβλίου «Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο οικονομία, πολιτικές», στο οποίο βασίζεται, είναι να δώσει στον αναγνώστη ένα μίτο Αριάδνης μέσα στο λαβύρινθο του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η έμφαση στο βιβλίο και στον δικτυακό τόπο Europedia δίδεται στις κοινές πολιτικές που αναπτύσσει η Eυρωπαϊκή Κοινότητα/Ένωση (ΕΚ/ΕΕ). Στην πραγματικότητα, προτείνουμε μια προσέγγιση της πολυεθνικής ολοκλήρωσης, η οποία βασίζεται στην εκπόνηση και εφαρμογή κοινών πολιτικών από τα συμμετέχοντα κράτη [βλ. το τμήμα 1.1.2]. Η προσέγγιση αυτή θεμελιώνεται στην εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί, με τις αναγκαίες προσαρμογές, σε άλλα σχέδια πολυεθνικής ολοκλήρωσης σε άλλα μέρη του κόσμου.

Για να βρει ο αναγνώστης εύκολα τις λεπτομέρειες μιας πολιτικής ή κάποιου μέτρου που τον ενδιαφέρει και να συμπεράνει χωρίς προκαταλήψεις αν μια πολιτική είναι καλή ή κακή ή αν έχει επιτύχει τους καθορισμένους στόχους, τα δεδομένα παρουσιάζονται με ακριβή τρόπο και τα νομοθετικά κείμενα εμφανίζονται αυτούσια με ένα κλικ πάνω στον φυσικό αριθμό τους. Όλες οι θέσεις για τις παρελθούσες, τωρινές ή μέλλουσες εξελίξεις των κοινών πολιτικών καθώς και όλες οι αναφορές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία βασίζονται σε επίσημα κείμενα της ΕΕ, δημοσιευμένα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή σε δημοσιεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ιδίως στο μηνιαίο Europa EU News και στην ετήσια Γενική Έκθεση δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από την επιστημονική θεμελίωση των αναφερομένων θεμάτων, οι αναφορές στην Επίσημη Εφημερίδα στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους ερευνητές να βρουν το επίσημο κείμενο που ζητούν, όπως δημοσιεύεται στις συλλογές της Επίσημης Εφημερίδας ή στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων EUR-Lex ή στη δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Europa.

Ενώ το βιβλίο «Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο οικονομία, πολιτικές» προσφέρει μια σφαιρική εικόνα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια ευκολότερη ανάγνωση για παιδαγωγικούς σκοπούς, η ιστοσελίδα Europedia είναι μεν κατατετμημένη σε πολλά τμήματα και υποτμήματα, πράγμα που δυσκολεύει τη συνεχή ανάγνωση, αλλά προσφέρει άλλες ευκολίες, όπως ιδίως:

·         με τη δακτυλογράφηση στο κουτί «έρευνα» του αριθμού ή του ονόματος μιας νομοθετικής πράξης ή ενός κειμένου ή του αρκτικόλεξου ενός οργανισμού ή ενός προγράμματος της Ένωσης μπορεί να βρει ο ερευνητής όλες της αναφορές της Europedia στο θέμα που τον ενδιαφέρει μέσα στον λαβύρινθο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των κοινών πολιτικών

·         τη δυνατότητα, με ένα κλικ σε υπερσυνδέσμους (hyperlinks) της Europedia να κατεβάσει ο ερευνητής τα θέματα που τον ενδιαφέρουν στους δικτυακούς τόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών·

·         με ένα κλικ στους υπερσυνδέσμους προς τη βάση δεδομένων EUR-Lex ο ερευνητής μπορεί επίσης να κατεβάσει το αυθεντικό κείμενο ενός νομοθετήματος και την τελευταία τροποποίηση του ή συχνά μια έκδοση που ενοποιεί το αρχικό κείμενο και τις πολλές μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.

 

 

Ο μίτος της Αριάδνης στο λαβύρινθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση το βιβλίο του Νίκου Μούση:
Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο, οικονομία, πολιτικές
.Μεταφρασμένο σε 14 γλώσσες


Περί αυτού του βιβλίου

Που πωλείται

Order form

Άλλα βιβλία του ίδιου συγγραφέα

(C) 2011. Powered by Keystone 5 - Upgraded & supported by Yawd web applications & online invoicing services. Original design by Terasoft.